huwelijkse voorwaarden regelen bij de mediator

trouw beloven bij de mediator

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel in behandeling waarin staat dat er straks niet meer getrouwd kan worden in gemeenschap van goederen. U gaat altijd trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Alles wat van u was voor uw huwelijk blijft van u. Alleen alles wat u tijdens uw huwelijk krijgt, is nog gezamenlijk. De enige manier om dit goed te regelen is om voordat u in het huwelijksbootje stapt al een mediator in de hand te nemen en goede afspraken te maken.

U kunt nu trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden

Wie gaat trouwen, kan dat doen in ‘gemeenschap van goederen’ of onder ‘huwelijkse voorwaarden’. Daarin is Nederland min of meer uniek. Ongeveer 70% van de mensen die gaat trouwen kiest voor trouwen in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden van vòòr het huwelijk nu gezamenlijk zijn. En bij een scheiding houdt dat in dat alle bezittingen en schulden van voor én tijdens het huwelijk eerlijk verdeeld worden. (Dat geldt dus ook voor schulden, erfenissen, legaten etc.) Trouwen in gemeenschap van goederen kost niets. Voor het maken van huwelijkse voorwaarden moet een advocaat, notaris of mediator ingeschakeld worden.

Straks alleen nog maar trouwen onder huwelijkse voorwaarden?

De overheid is al langer bezig om de wetgeving rondom huwelijk te moderniseren. De initiatiefnemers van dit voorstel vinden dat dit past bij een moderne samenleving en het past in de trend van individualisering en emancipatie. Het wetsvoorstel zoals het nu voorligt houdt in dat ‘gemeenschap van goederen’ straks alleen bestaat uit goederen die tijdens het huwelijk verzameld zijn. Uw vermogen en goederen van vóór uw huwelijk blijven van uzelf. Eigenlijk trouwt iedereen dan onder huwelijkse voorwaarden, omdat goed beschreven moet worden wie wat bezat voor het huwelijk.

De uitdaging: verrekening van huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden moeten idealiter elk jaar verrekend worden: wat er van de inkomens overblijft na betaling van de kosten van het huishouden wordt na afloop van dat jaar 50/50 verdeeld. En daar gaat het vaak fout. Er wordt niet (jaarlijks) verrekend en bij een scheiding blijkt dat niet meer redelijk is vast te stellen wat van wie is. Meestal wordt alles dan toch verdeeld alsof er een totale gemeenschap van goederen was.

Een mediator inschakelen vóórdat u gaat trouwen

Of het wetsvoorstel nu doorgaat of niet. Als u gaat trouwen dan doet u er goed aan om vóór het huwelijk duidelijke afspraken te maken over uw bezittingen en schulden. En daar kan een mediator u bij helpen. Samen met een mediator gaat u aan tafel zitten om deze afspraken te maken. Omdat dat in samenspraak gebeurt heeft u voor uw huwelijk al een verbintenis. Als dat niet romantisch is..

Joma KaalArlette Booms

Maatwerkmediator.nl