kwaliteit-van-mediators

kwaliteit van mediators

De noodzaak om vechtscheidingen te voorkomen wordt steeds breder gedeeld. Dat de ex-partners elkaar het leven zuur willen maken is al niet wenselijk, maar kan nog gezien worden als de eigen verantwoordelijkheid. Een kwalijkere zaak is dat ze op deze manier de kinderen hierin betrekken. Kinderen kunnen hier veel en lang last van hebben.

Mediation wordt mede om deze reden gezien als een middel om erger te voorkomen en zelfs tot oplossingen te komen. Het aantal mediations op jaarbasis groeit dan ook gestaag. De Mediaton federatie Nederland (MfN), het kwaliteitsregister voor mediators, schat het aantal mediations per jaar inmiddels op 50.000. Hierbij zijn 43% van het aantal uitgevoerde mediations familiezaken en 28% zijn arbeidszaken.

Hoog tijd dus om het beroep van de mediator serieus te nemen, zo vindt ook de overheid. Momenteel ligt er een wetsontwerp van het ministerie van Veiligheid en Justitie om het beroep van mediator wettelijk te verankeren. Er komt een openbaar register voor mediators om het gebruik van mediation als methode van geschiloplossing te stimuleren. Mediators die staan ingeschreven, mogen de wettelijk beschermde titel ‘beёdigd mediator’ dragen. De wet is momenteel in de consultatiefase, wat betekent dat verschillende organisaties hun oordeel mogen geven over de ontwerpwet. Hierna zullen de Tweede en Eerste Kamer hier hun zegje over mogen doen en besluiten om de wet al dan niet aan te nemen.

Fijn, zult u zeggen, maar wat merk ik daarvan? Momenteel zijn er verschillende mediatorverenigingen met verschillende eisen aan mediators om toe treden. Veel mensen vinden het daardoor lastig om een goede mediator te vinden, omdat ze niet zo goed weten waar op gelet moet worden. In de nieuwe wet staat onder andere omschreven dat er straks één register is waar mediators zich kunnen registreren. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk dat de mediators die daarin staan aan alle kwaliteitseisen voldoen. Kiezen voor mediation is dan nog nooit zo makkelijk geweest!

Mirjam Hamelink

Maatwerkmediator.nl