scheiding en levensverzekering

scheiding en levensverzekering

Wie gaat scheiden moet veel regelen. Denkt u ook aan uw verzekeringen? Als u een levensverzekering na de scheiding niet aanpast, kan dat voor problemen zorgen.

Veel mensen hebben één of meerdere levensverzekeringen afgesloten. Een levensverzekering is een Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, Kapitaalverzekering of Lijfrenteverzekering. In de polis staat beschreven wie de verzekering uitbetaald krijgt bij overlijden. Dat heet de ‘ begunstigde’. Soms is dat de partner. En als een verzekering is afgesloten om na overlijden de gezamenlijke hypotheekschuld af te lossen, is de begunstigde vaak de bank. Zolang partners bij elkaar zijn, is dit geen probleem. Maar soms ontstaat een probleem bij de scheiding omdat de levensverzekering niet is aangepast. Met de hulp van een mediator kunt u deze problemen voorkomen.

2 voorbeelden van onverwachte gevolgen bij uitkering van een kapitaalverzekering
Heeft u een kapitaalverzekering? U betaalt dan tijdens leven eenmalig of maandelijks een bedrag waarbij uiteindelijk bij einde van de looptijd van de hypotheek een bedrag bij elkaar is gespaard. Hiermee kunt u de hypotheek (deels) aflossen. Bij een scheiding wordt een kapitaalverzekering meestal toegedeeld aan één van beide partners of afgekocht en uitgekeerd. Maar soms zijn er onverwacht gevolgen:

Voorbeeld 1: Partner overlijdt voordat echtscheidingsconvenant is getekend.
M en V zijn gescheiden. De gezamenlijke woning, de hypotheekschuld en de aan deze hypotheek gekoppelde kapitaalverzekering worden aan V toebedeeld. Voordat deze afspraken uitgevoerd konden worden (via notariële akte), overlijdt V. De verzekeringsmaatschappij keert uit aan de bank en deze brengt de uitkering in mindering op de hypotheekschuld. De woning wordt verkocht. Tussen M en de kinderen van V ontstaat onenigheid over de verdeling van de verkoopopbrengst. M stelt dat hij een vordering heeft op de nalatenschap omdat hij als begunstigde was aangewezen in de polis. De rechter wijst de vordering af, omdat in het convenant al een verdeling was afgesproken. De waarde van de polis was op dat moment al verrekend en het feit dat de verdeling nog niet formeel was geëffectueerd, doet daar niet aan af.

De uitkomst in een soortgelijke situatie heel anders zijn als er nog geen echtscheidingsconvenant was opgesteld.

Voorbeeld 2: Partner overlijdt 2 jaar na scheiding
M en V zijn gescheiden. Tijdens het huwelijk hebben zij een levensverzekering op elkaars leven afgesloten. In deze verzekering wordt geen kapitaal opgebouwd, maar alleen een uitkering bij overlijden. V overlijdt 2 jaar na echtscheiding. M ontvangt de uitkering. Een erfgenaam van V vindt dat de uitkering aan de erfgenamen toekomt.
Rechtbank wijst deze vordering af. Het gaat om een verzekering die niet was verbonden aan een woninghypotheek. M en V hebben in het echtscheidingsconvenant over deze polis geen afspraken gemaakt. Zelfs als dit wel zo was geweest, had de polis geen waarde gehad op het moment van scheiding. Het verzekerde risico (overlijden) heeft pas plaatsgevonden na echtscheiding. M heeft na de scheiding de premies voldaan. M ontvangt de uitkering omdat hij volgens de polis als begunstigde voor de erfgenamen is vermeld.

Bekijk uw levensverzekeringen na de scheiding
Na een scheiding voldoet een levensverzekering soms niet aan de wensen van verzekeringnemers na overlijden. Bekijk daarom uw levensverzekering goed na echtscheiding en pas de begunstiging aan, aan uw situatie. Vaak kent een verzekering de volgende volgorde van begunstiging:
1. echtgenoot of echtgenote
2. kinderen
3. erfgenamen

Als de echtgenoot niet met naam en toenaam genoemd is, is hij of zijn na echtscheiding geen begunstigde meer. Als dit niet de bedoeling is, moet u de verzekering aanpassen.

Had u gezamenlijk een woning en laat deze bij de scheiding voorlopig op beide namen staan? En u heeft een levensverzekering die verpand is aan de hypotheek van de woning? Uw situatie wordt ook fiscaal ingewikkeld. Een mediator kan u hierbij helpen en advies geven.

Kies voor advies van een Maatwerkmediator
Duidelijke afspraken over uw huis en hypotheek en verzekeringen staan altijd op de agenda bij de mediation van een Maatwerkmediator. Kies voor zekerheid en maak een afspraak met een van onze deskundige mediators.

 

Marc Hof

Maatwerkmediator.nl