subsidie kosten mediation

cheiding vakantie mediationAls het aan het kabinet ligt komt er een wijziging in de subsidies voor mediation (en voor rechtsbijstand in het algemeen). Als een stel nu naar een mediator gaat voor een scheiding, wordt op basis van de individuele inkomens gekeken of de partijen individueel in aanmerking komen voor subsidie. Dat gaat veranderen: Het kabinet wil graag de oplossing volgen van de commissie Wolff, die stelt dat bij subsidie voor rechtsbijstand gekeken moet worden naar het gezamenlijke inkomen.

Kosten mediation en subsidie

Een mediation traject voor een scheiding duurt gemiddeld 10 uur. In die tijd zitten de beide partijen een aantal keren met de mediator om tafel en regelt de mediator allerlei administratieve zaken. De kosten voor een mediator variëren tussen de 100 en 250 euro per uur. Wie individueel beneden een bepaalde inkomensgrens zit, komt in aanmerking voor een zogenaamde toevoeging: subsidie van de Raad van Rechtsbijstand. De Raad betaalt dan een deel van de kosten van de mediator of advocaat. Degene die de mediation aanvragen betalen een eigen bijdrage van € 53 of € 105 per persoon. De mediator regelt deze toevoeging.

Mediation moet beschikbaar blijven voor minder daadkrachtigen

Met het nieuwe voorstel wil het kabinet besparen op de kosten voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Maatwerk mediator Dominique Strörmann zegt daarover: ‘Voor mediation denk ik dat het niet zo erg is: daar heb je te maken met mensen die bereid zijn om samen tot oplossingen te komen. Zij zullen doorgaans ook wel bereid zijn over de kostenverdeling afspraken te maken, als er geen subsidie mogelijk is. Maar mediation moet te allen tijde beschikbaar blijven voor de minst draagkrachtigen.’

Vooraf advies van uw Maatwerk Mediator

Wanneer de nieuwe subsidieregeling ingaat is nu nog niet duidelijk. Gaat u een mediation traject in met een van de Maatwerk Mediators, dan vertellen we altijd van te voren wat de te verwachten kosten zijn en wat wij voor u kunnen betekenen.

Maatwerkmediator.nl