Wat kost mediation?

Uit elkaar gaan brengt kosten met zich mee. En kunt u alles samen regelen met ondersteuning van een Maatwerk Mediator, dan bent u in elk geval voordeliger uit dan wanneer u allebei een advocaat zou inzetten.

Een gemiddeld mediation traject duurt tien uur

Elke scheiding is uniek. Samen beantwoorden we vragen die voor u relevant zijn. We kunnen dus niet één tarief noemen, maar wel uit ervaring zeggen waar u rekening mee kunt houden.
Voor een scheiding tussen partners met kinderen zijn al snel drie gesprekken nodig van een uur of twee. Daar komt dan nog tijd bij die nodig is om de verschillende documenten op te stellen waarin uw afspraken worden vastgelegd. En als de rechtbank de scheiding moet uitspreken, zijn er de kosten voor het opstellen en indienen van een verzoekschrift. Zo komt u al snel uit op een uur of tien.

Uw mediator maakt een inschatting van tijd en kosten

Op de persoonlijke pagina’s van de Maatwerk Mediators vindt u informatie over onze tarieven. Wij maken na een eerste vrijblijvend gesprek een inschatting van de tijdsbesteding en daarmee de kosten die worden gemaakt op basis van uw specifieke situatie.

Komt u in aanmerking voor subsidie?

Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor subsidie voor de kosten van uw mediator. Die subsidie wordt toegekend door de Raad voor Rechtsbijstand op basis van uw inkomen. Op de website (www.rvr.org) vindt u informatie over de subsidie en kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor die subsidie. Uw Maatwerk Mediator kan u daar ook over informeren en zal, als u in aanmerking denkt te komen, namens u een aanvraag doen. U bent dan zelf een eigen bijdrage verschuldigd aan uw mediator. Die eigen bijdrage is € 53,00 of € 105,00 per persoon, afhankelijk van uw situatie. Ook daarover vindt u informatie op www.rvr.org.

Kosten voor griffierecht

Als wij een verzoekschrift naar de rechtbank zenden, bijvoorbeeld voor het uitspreken van de echtscheiding of het regelen van omgang met en gezag over kinderen, dan moet u griffierecht betalen. Hoeveel dat is hangt ook van uw inkomen af. Op de website van de rechtspraak, (www.rechtspraak.nl) vindt u de tarieven in het griffierecht.