Geldzaken

Geldzaken

De eerste gedachten bij een scheiding gaan uit naar de eventueel aanwezige kinderen. Het is belangrijk voor hen de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar het goed regelen van uw financiën is minstens zo belangrijk. Als de financiën niet of niet goed geregeld zijn, staat dit een goede afwikkeling van een scheiding in de weg. En dat werkt altijd door in hoe u op lange termijn met elkaar om gaat. Wij weten welke financiële zaken direct aandacht nodig hebben en wat dit voor u beide gaat betekenen. De mediator geeft u advies wat u het beste in uw situatie kunt doen. Samen maken we afspraken over alle financiële zaken.

Geldzaken die geregeld moeten worden zijn:

Partneralimentatie

Als u of uw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan moet de ander bijdragen in deze kosten. Dit is partneralimentatie. Deze alimentatie geldt alleen voor mensen die gehuwd zijn of geregistreerd partner zijn, of wanneer u een alimentatieverplichting in een samenlevingscontract hebt afgesproken.

Kinderalimentatie

Gaat u scheiden en u heeft één of meer kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van het kind. Dit heet kinderalimentatie. Kinderalimentatie geldt voor kinderen jonger dan 21 jaar.

Een mediator maakt samen met u afspraken over de alimentatie. Dit wordt vastgelegd en geregeld in bijvoorbeeld het ouderschapsplan.

Uw huis en de hypotheek

Heeft u samen een huis gekocht? Dan moet u beslissen wat daarmee gaat gebeuren. Er is een aantal verschillende opties:

  1. U verkoopt het huis.
  2. Een van de ex-partners koopt de andere uit.
  3. Het huis blijft onverdeeld.

In een mediationtraject kijken we nauwkeurig naar uw situatie en geven aan hoe de woonsituatie voor u het beste geregeld kan worden. Lees hier meer over huis en hypotheek

Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen

De meeste mensen zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat u alle bezittingen en schulden moet delen, ongeacht op wiens naam deze bezittingen of schulden staan. Natuurlijk zijn hier uitzonderingen op. Uw mediator bekijkt uw situatie en legt uit hoe u dit kunt regelen.

Als u getrouwd bent met huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd met huwelijkse voorwaarden, dan is daarin bepaald dat iedere echtgenoot zijn of haar prive-bezittingen houdt en dat deze niet gedeeld worden bij een echtscheiding. Maar dat kan in de praktijk anders lopen, bijvoorbeeld als de huwelijkse voorwaarden toch niet worden nageleefd. Dan moeten toch rekenkundig de goederen worden verdeeld.
De afwikkeling van een scheiding met huwelijkse voorwaarden kan erg ingewikkeld zijn. Uw mediator is hierin gespecialiseerd, geeft u advies en helpt u met het regelen van de uitvoering hiervan.

Samenleven met en zonder samenlevingscontract

Samenwonen kan mét of zonder samenlevingscontract. Woont u samen zonder samenlevingscontract, dan hebt u wel zaken gemeenschappelijk gekocht. Heeft u wél een contract, dan kunnen daarin afspraken staan over:

  • een specifieke investering door een van de partners in gezamenlijk bezit (eigen woning);
  • onderlinge schulden
  • verhuis- of herinrichtingsvergoedingen;
  • de verplichting om partneralimentatie te betalen

Ook voor het samenlevingscontract geldt dat de uitwerking erg ingewikkeld kan zijn. Een mediator beoordeelt uw contract en geeft u advies voor de afwikkeling daarvan.

Belastingzaken

In eerste instantie blijft u nog fiscale partners. Dit duurt totdat u gescheiden bent, of totdat het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank en u niet meer samen woont. Een mediator helpt u graag met het regelen van financiële en fiscale zaken tijdens en na uw scheiding.

Waarom kiest u voor een Maatwerk Mediator?

Alle Maatwerk Mediators zijn deskundige en betrokken familiemediators. Maar we zijn ook allemaal verschillend qua achtergrond: Notariaat, financiële dienstverlening, advocatuur en psychologie. Die kennis en ervaring delen wij met elkaar.

U heeft te maken met één mediator, maar in feite wordt u bijgestaan door een hele groep. U profiteert namelijk van het vakmanschap van de andere Maatwerk Mediators. Ook als het ingewikkeld wordt op het gebied van geldzaken, kunt u vertrouwen op onze deskundigheid. Dat geeft rust.

Wilt u weten wat een Maatwerk Mediator voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.